Rustet opp gård til kulturformål 

Prestgarden Kulturfelleskap eier og forvalter Prestegarden på Sand i Nord-Odal. Med støtte fra Stiftelsen er de godt i gang med å pusse opp og utvikle eiendommen til kulturelle og samfunnsnyttige formål. Bak organisasjonen står flere foreninger, blant andre Odal rockeklubb og Morodalfestivalen. I hovedhuset på gården er det god plass til blant annet musikkverksted. Gården har også en klubbscene for konserter og øving. Prestgarden Kulturfellesskap har også samarbeide med ungdomsklubben i Nord-Odal. De har bygget utescene på dugnad og arrangert utendørskonserter. Kulturfelleskapet representerer en betydelig dugnadsinnsats og inntektene fra arrangementene går til å videreutvikle kulturgården. I 2022 fikk fellesskapet 100.000 kroner i støtte til utbedring av kulturarenaen.  

MYE DUGNAD: Det er har vært lagt ned et stort antall dugnadstimer ved Prestgarden Kulturfellesskap for å skape kulturhus i Sand i Nord-Odal.