Sammen for gode opplevelser

Foreningen Rasen Leirsted driver Rasen Søndre i Stange kommune som et leirsted der driften først og fremst rettes mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Her har sju ulike foreninger, Stange Røde Kors, Romedal og Vallset Røde Kors, Stange Lion Club, Stange Rotary Klubb, Funkis IL Innlandet, Venneforeningen og Motorveteranene Hedmark gått sammen for å skape gode opplevelser og en arena for humanitært arbeid. Foreningen har som formål å eie, restaurere og å drive eiendommen. Foreningen fikk i 2021 200.000 kroner til å kjøpe utstyr til aktiviteter.