Sirkulærøkonomi i praksis

Sammen med det lokale renovasjonsselskapet Sirkula IKS har Hamar Naturskole utviklet et heldags praktisk undervisningsopplegg på Kretsløpsparken på Gålåsholmen med fokus på sirkulærøkonomi og bærekraft og er rettet inn mot 9.trinns elever i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Målet for Naturskolen er å utdanne unge mennesker til å ta bærekraftige valg i livet og gi de en praktisk tilnærming til ordet sirkulærøkonomi. Prosjektet fikk en gave fra Stiftelsen på 200.000 kroner for å tilby alle 9.trinns elevene i regionen gratis buss for å komme til kretsløpsparken.