Sparebanken Hedmarks kunstfond

Sparebanken Hedmarks kunstfond ble etablert i 2009 og er en videreføring av Østerdalen Sparebanks kunstfond, etter at Elverum Sparebanks kunstfond ble innfusjonert. «Fondets formål er å støtte skapende og utøvende kunst samt kunstfremmende tiltak innen litteratur, drama, tone-, bildende- og scenekunst i tidligere Hedmark fylke. Fondet kan også støtte kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre tiltak. Støtten kan gis i form av gaver, garantier, stipend eller på annen måte.»

Siden 2018 er det Sparebankstiftelsen Hedmark som finansierer kunstfondet. Hvert år deler fondet ut 1 millioner kroner i talentstipend til unge talenter som ønsker å satse på kunsten. Kunstfondet har også gitt mange gaver gjennom årene. Her er oversikt over de store prosjektene:

 • Flygel til Terningen Arena i Elverum (2010)
 • Statue av skiløperen Oddbjørn Hagen i Rendalen (2012)
 • Utsmykning av ny ungdomsskole i Stor-Elvdal (2013)
 • Kunstverk på torget i Brumunddal i Ringsaker (2014)
 • Kunstverk mellom skolen og rådhuset på Kirkenær i Grue (2015)
 • Storelgen ved rv. 3 i Stor-Elvdal (2015)
 • Kunstverk på rv. 3 ved Aukrustsenteret i Alvdal (2016)
 • Kunstprosjekt i Baggroa park i Engerdal (2017)
 • Kunstverk ved innkjøringen til sentrum i Trysil (2017)
 • Modell av Stor-elgen, Høgskolen Innlandet, avd. Evenstad (2018)
 • Kunstverk i Strandgateparken i Hamar (2018)
 • Kunstverk i rundkjøring inn til sentrum i Tynset (2018)
 • Kunstverk på Hans Børli plass på Skotterud i Eidskog (2018)