Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ og velger styret. Administrasjonen har ansvaret for kapitalforvaltning, eierskapet i SpareBank 1 Østlandet og innstilling av gavetildelinger. Styret i stiftelsen vedtar alle gavesaker.

 • Tore Anstein Dobloug
  Daglig leder

  Tore Anstein er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad (PhD) i økonomisk geografi fra Universitetet i Lund. Han har erfaring både fra finans, investeringsvirksomhet og energibransjen og har tidligere jobbet i DNB Markets og Eidsiva Energi. Han arbeidet i Sparebanken Hedmark i 13 år og var finansdirektør fra 2009 til 2016, fram til han ble tilsatt som direktør for Stiftelsen november 2016.

 • Kristin Vitsø Bjørnstad
  Leder for samfunn og gaver

  Kristin er utdannet landskapsarkitekt fra UMB og har en MBA i Strategi. Hun kom fra stillingen som direktør for Kommunikasjon/HR i Moelven Industrier ASA. Bjørnstad har bakgrunn fra ulike planlegger- og lederstillinger, blant annet fra Statens vegvesen som prosjektleder for firefeltsutbyggingen Gardermoen-Moelv og som senior bedriftsrådgiver i Mercuri Urval. Bjørnstad har variert styreerfaring fra større og mindre private- og offentlig eide selskaper.

 • Michael Oreld
  Prosjektleder for samfunn og gaver

  Michael er utdannet ved siviløkonomistudier på Handelshøykolen BI. Siden studiene har han hatt en rekke roller i mediebransjen. Sist som redaktør, konferansesjef og prosjektansvarlig for event i Computerworld. Han har også blant annet vært journalist i Kapital og redaktør og journalist i økonomitidsskriftet Business Standard. I tillegg har han hatt et en rekke frivillige verv og sist som politiker i Hamar kommunestyre.

 • Styret

  Stiftelsen har et styre på fem medlemmer, hvorav to skal være bosatt i region Hedmarken, ett i region Glåmdalen, ett i region Østerdalen, samt en uavhengig styreleder bosatt i Hedmark. Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og vedtekter.

  Stiftelsens styre består av følgende personer:

  Nils Arne Nordheim, styreleder
  Nils Arne Nordheim (1949) er bosatt i Hamar. Han er utdannet siviløkonom og har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole. Selvstendig næringsdrivende. Tidligere direktør bedriftsmarked i Sparebanken Hedmark.

  Marianne Olssøn, styremedlem
  Marianne Olssøn (1969) bor på Helgøya. Hun er utdannet jurist og er advokat med møterett for Høyesterett. Hun jobber i advokatfirmaet Mageli og driver gården Hovelsrud.

  Hanne Sverdrup Dahl, styremedlem
  Hanne Sverdrup Dahl (1971) er bosatt i Hamar. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Innehaver av Advokatkontoret Hanne Sverdrup Dahl.

  Bjørnar Håkensmoen, styremedlem
  Bjørnar Håkensmoen (1969) bor i Elverum. Han er høyskoleutdannet innenfor ledelse, kommunikasjon og pedagogikk. Håkensmoen er administrerende direktør i Duett As.

  Trond Hagerud, styremedlem
  Trond Hagerud (1962) bor i Kongsvinger. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hagerud er administrerende direktør i Mapei AS.

 • Generalforsamling

  Stiftelsens høyeste organ er generalforsamlingen, som består av 14 medlemmer.
  Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 Østlandet, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

  Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer bosatt i region Glåmdalen. Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste seks måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank1 Østlandet.

  Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank1 Østlandet.

  Generalforsamlingen 2023 består av:

  Generalforsamlingen består av
  Navn Medlem/varamedlem Representerer
  Olav Vold Leder Hedmarken
  Iren Carlstrøm Medlem Glåmdalen
  Mette H. Christiansen Medlem Glåmdalen
  Jan Gjerdrum Medlem Glåmdalen
  Torunn Syversen Medlem Glåmdalen
  Eli Arnkværn Bryhni Medlem Hedmarken
  Erik Ringnes Medlem Hedmarken
  Guro Storlien Evensen Medlem Hedmarken
  Marit Johnsrud Medlem Hedmarken
  Mari Skjærstad Medlem Hedmarken
  Hanne Kathrine Sjølie Medlem Østerdalen
  Gunnar Aaakrann Eek Medlem Østerdalen
  Nils P. Hagen Medlem Østerdalen
  Line M. Rustad Medlem Østerdalen
  Bjørnar Otterhaug Varamedlem Glåmdalen
  Kjetil Moe Løvberg Varamedlem Glåmdalen
  Ludvig Bjerke-Narud Varamedlem Hedmarken
  Kim Brandsnes Varamedlem Hedmarken
  Per Kristian Mengshoel Varamedlem Hedmarken
  Reidun Joten Varamedlem Østerdalen
  Stine Grønvold Varamedlem Østerdalen