Team Trysils Mekkeklubb

Team Trysils Mekkeklubb er en klubb for mekkeglade ungdommer mellom 13-19 år i Trysil og Engerdal. Mekkeklubben treffes tre dager i uken og drives av frivillige voksne. Mekkeklubben skal bidra til at ungdom får et sunt og godt forhold til mekking av bil og motor. De har også et stort fokus på trafikksikkerhetstiltak og samarbeider med politiet og Statens vegvesen om dette. Mekkeklubben jobber med ulike prosjekter, men de søkte Stiftelsen om et helt spesielt prosjekt – nemlig å amatørbygge en nybil. Med gave fra Stiftelsen kan de sette i gang prosjektet og en helt ny bil vil se dagens lys. Et slikt prosjekt starter videre med å søke Statens vegvesen om lov til å bygge bilen. Gjennom kontroller, møter og besøk i mekkeklubbens garasje, følger de prosjektet tett helt frem til registrering og godkjenning.

En prat med Stine Akre i Team Trysils mekkeklubb

– Hva betydde gaven for prosjektet?

– Gaven fra stiftelsen betydde at vi kunne sette i gang prosjektet. Det var toppfinansieringen vi trengte, bevilgningen fra Stiftelsen var også med på å utløse andre sponsormidler vi ellers neppe hadde fått. Uten gaven fra Stiftelsen kunne vi ikke satt i gang et prosjekt.

– Hva var de største utfordringene med prosjektet?

– Å legge til rette for at barn og unge skal kunne leve ut drømmen om å ha motor og bil som hobby er utfordrende fordi en trenger ganske store midler til investeringer i biler og utstyr. Det å klare å fullfinansiere slike prosjekter er svært utfordrende. Også det å få barn og unge til å forstå og respektere myndighetspersoner og etater, noe som er nødvending for å ha lov til å bygge og mekke på biler, som kan bli godkjent for kjøring.

– Hvordan vil du beskrive frivilligheten i området?

– Det frivillige arbeidet i Trysil er fantastisk innenfor mange interessefelt. Et prosjekt som vårt hadde ikke vært mulig uten utallige dugnadstimer. Det som kanskje skiller oss fra mange andre frivillige, er at de voksne ikke har egne barn som er med i mekkeklubben. Det er en gjeng med bilinteresserte voksne som legger ned utallige timer i garasjen for at dagens barn og unge skal få et bedre utgangspunkt til å lære mekkefaget – enn de selv opplevde som unge.

– Hva mener du er viktigst for å skape frivillig engasjement?

– Jeg tror det viktigste er at en må føle at en er med og bidrar – bidrar til livskvalitet og trivsel i arbeidet som legges ned. I tillegg er det viktig å ha gode eksterne støttespillere som for eksempel stiftelser, lokalt næringsliv og kommunen som støtter opp med hjelp og innsats inn mot frivilligheten.