Ungt Entreprenørskap for studenter

I de siste årene har Ungt Entreprenørskap fått i overkant av to millioner kroner i støtte fra Stiftelsen til forskjellige prosjekter som skal inspirere unge til å tenke nytt, skape verdier og gjerne starte sin egen bedrift. I hovedsak har innsatsen vært rettet mot barn og unge på ungdomsskolen og videregående skole. I 2022 fikk Ungt Entreprenørskap 250.000 kroner for å koble studenter og næringslivet tettere i et prosjekt sammen med Høgskolen i Innlandet. 

Målet med prosjektet er å få flere studentbedrifter og øke innovasjonsaktiviteten blant regionens studenter. Ungt Entreprenørskap vil gjennom en rekke aktiviteter forberede dagens studenter på morgendagens samfunns- og arbeidsliv, i første omgang ved å skape møteplasser som skal danne et langsiktig grunnlag for innovasjon og nyskaping i regionen.