Informasjon om valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark 2021.

Resultater fra valgmøtet for Østerdalen 12.03.21

Stiftelsen gjennomførte 18. februar valgmøte hvor representanter for distriktene Hedmarken og Glåmdalen ble valgt. Fra valgdistrikt Østerdalen møtte det ingen innskytere og ingen stemmer ble således gitt. Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark besluttet 23. februar at det skulle gjennomføres et nytt valg for region Østerdalen.

Det nye valget ble kunngjort på Stiftelsens nettsider og bekjentgjort på Stiftelsens sosiale medier.

Den 12. mars 2021 kl. 11.00 ble det avholdt valgmøte for Østerdalen til generalforsamlingen i

Sparebankstiftelsen Hedmark i Stiftelsens lokaler i Hamar. Møtet ble ledet av styrets leder Nils Arne Nordheim.

Kunngjøringen av valgmøtet ble lagt ut på hjemmesidene til Stiftelsen den 11. desember 2020. Kunngjøringen ble også annonsert på sosialer medier i Hedmark. Valglisten ble kunngjort den 28. januar 2021.

Valget er forberedt av valgkomiteen bestående av Gunnar Martinsen (leder), Iren Carlstrøm og Gudrun Sanaker Lohne.

Følgende generalforsamlingsmedlemmer er på valg fra Østerdalen:

 • Nils-Erik Haagenrud, Østerdalen

 

Begge varamedlemmene er på valg.

 • Marianne Steenland, Østerdalen
 • Tore Martin Olden Stensberg, Østerdalen

 

Følgende ble valgt fra Østerdalen:

Medlem:

Gunnar Aaakrann Eek

Varamedlemmer:

Marianne Steenland

Tore Martin Olden Stensberg

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

 

Resultat fra valgmøtet 18. februar 2021

Det ble avholdt valgmøte til generalforsamlingen den 18. februar i Stiftelsens lokaler. Det ble avgitt stemmer for valgene i regionene Hedmarken og Glåmdalen, og disse ble valgt:

Hedmarken:

Medlemmer: 

Olav Vold, Stange

Marit Johnsrud, Hamar

Varamedlemmer:

Ingelin Opsahl, Løten

Jon Gunnar Karterud, Løten

Tor Olav Lierhagen, Ringsaker

Glåmdalen:

Medlem: 

Torunn Liljan Syversen, Våler

Varamedlemmer:

Jan Petter Torgersrud, Kongsvinger

Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger

 

 

 • Ny kunngjøring om Østerdalen:

  For region Østerdalen viste det seg at det verken kom stemmeberettiget på valgmøtet eller ble sendt inn fullmakter.

  Dette til tross for at valget er annonsert tungt i Stiftelsens sosiale medier og på egen nettside.

  Styret i Stiftelsen har derfor besluttet at det for region Østerdalen arrangeres et nytt valgmøte fredag den 12. mars klokken 11.00 i våre lokaler, Vangsvegen 62 på Hamar. Det vil være mulig for stemmeberettigede å delta på video, samt sende inn fullmaktskjema. 

  Det skal velges mellom følgende kandidater:

  Østerdalen:

  1. Gunnar Aakrann Eek, Elverum
  2. Nils-Erik Haagenrud, Trysil
  3. Marit Nyhuus, Trysil

  Vara:

  1. Marianne Steenland, Tynset
  2. Tore Martin Olden Stensberg, Elverum

   

  Stemmeberettigede på valgmøte og valgbare er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på minst kr. 2.500. Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Stemmeretten må kunne dokumenteres. Representant som møter for annen innskyter, må kunne dokumentere sin rett til å møte på dennes vegne.

  Påmelding til valgmøtet må skje senest 5. mars 2021 til Tore Anstein Dobloug (tad@sbsh.no), telefon: 480 93 175.

  Innskytere som ikke selv har anledning til å delta på valgmøtet, kan gi fullmakt til styrets leder Nils Arne Nordheim, eller andre til å stemme ved å benytte et fullmaktsskjema.

  Last ned fullmaktsskjema her: Fullmaktsskjema valgmøte Østerdalen 12.03.21

  Fullmakter må sendes senest innen 5. mars 2021 til tad@sbsh.no.

 • Om valgmøtet 18.02.21

  Valgmøte skjer i Stiftelsens lokaler 18. februar klokken 10.00. 

  Stemmeberettigede på valgmøte og valgbare er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på minst kr. 2.500. Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Stemmeretten må kunne dokumenteres. Representant som møter for annen innskyter, må kunne dokumentere sin rett til å møte på dennes vegne.

  Påmelding til valgmøtet må skje senest 11. februar 2021 til Tore Anstein Dobloug (tad@sbsh.no), telefon: 480 93 175.

  Innskytere som ikke selv har anledning til å delta på valgmøtet, kan gi fullmakt til styrets leder Nils Arne Nordheim, eller andre til å stemme ved å benytte et fullmaktsskjema som blir tilgjengelig her etter valgkomiteens innstilling 29.01.21.

  Last ned fullmaktsskjema her: Fullmaktsskjema valgmøte 18.02.21

  Fullmakter må sendes senest 11. februar 2021 til tad@sbsh.no.

  Hamar, 11.12.2021
  Sparebankstiftelsen Hedmark
  Nils Arne Nordheim
  Styreleder

  NB: Styret i Stiftelsen forlenget fristen for å sende inn forslag til 20. januar. Fristen har nå passert. 

 • Kunngjøringen om valg og nominasjon 11.12.2020

  Kunngjøringen om valg og nominasjon 11.12.2020

  Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark, avholdes gjennom valgmøte 18. februar 2021 i Stiftelsens lokaler på Hamar klokken 10.00.

  Stemmeberettigede innskytere har anledning til å fremme forslag til kandidater. Valgkomiteen vil på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger komme med en innstilling 28. januar 2021.

  Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

  I henhold til vedtektene skal valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen. Nedenfor er en oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer. Her fremgår det hvem som er på valg:

  Medlem  Region  På valg 2021
  Olav Vold Hedmarken Ja
  Eli Arnkværn Bryhni Hedmarken
  Jan Gjerdrum Glåmdalen
  Marit Johnsrud Hedmarken Ja
  Line M. Rustad Østerdalen
  Gudrun Sanaker Lohne Østerdalen
  Iren Carlstrøm Glåmdalen
  Bjørnar Otterhaug Glåmdalen
  Nils-Erik Haagenrud Østerdalen Ja
  Erik Ringnes Hedmarken
  Reidun Joten Østerdalen
  Torunn Lilljan Syversen Glåmdalen Ja
  Gunnar Martinsen Hedmarken
  Ludvig Bjerke-Narud Hedmarken
  Varamedlemmer Region På valg 2021
  Ingelin Opsahl Hedmarken Ja
  Jon Gunnar Karterud Hedmarken Ja
  Jan Petter Torgersrud Glåmdalen Ja
  Marianne Steenland Østerdalen Ja
  Tor Olav Lierhagen Hedmarken Ja
  Kjell Magne Nordvi Glåmdalen Ja
  Tor Martin Olden Stensberg Østerdalen Ja

   

 • Offentliggjøring av valgkomiteens innstilling 28.01.21

  Offentliggjøring av valgkomiteens innstilling 28.01.21:

  Det skal velges to medlemmer fra Hedmarken, ett medlem fra Østerdalen og ett fra Glåmdalen. I tillegg skal det velges to varamedlemmer fra hvert distrikt. Valgmøtet er 18. februar (se kunngjøringen lenger ned på siden for mer informasjon).

  Hedmarken:

  1. Olav Vold, Stange
  2. Marit Johnsrud, Hamar
  3. Erik Aleksander Alhaug Kleven, Stange

  Vara:

  1. Ingelin Opsahl, Løten
  2. Jon Gunnar Karterud, Løten
  3. Tor Olav Lierhagen, Ringsaker

  Østerdalen:

  1. Gunnar Aakrann Eek, Elverum
  2. Nils-Erik Haagenrud, Trysil
  3. Marit Nyhuus, Trysil

  Vara:

  1. Marianne Steenland, Tynset
  2. Tore Martin Olden Stensberg, Elverum

  Glåmdalen:

  1. Torunn Liljan Syversen, Våler
  2. Mette Anderssen, Kongsvinger

  Vara:

  1. Jan Petter Torgersrud, Kongsvinger
  2. Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger

  Valgkomiteen har bestått av Gunnar Martinsen, Ringsaker (leder), Gudrun Sanaker Lohne, Trysil og Iren Carlstrøm, Kongsvinger. Valgkomiteens innstilling var enstemmig.