Kunngjøring om elektronisk valg og forslag til kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark 2022

Offentliggjøring av valgkomiteens innstilling etter møtet 19. januar 2022:

Det skal velges ett medlem fra Hedmarken, ett medlem fra Østerdalen og ett fra Glåmdalen.

I tillegg skal det velges to varamedlemmer fra Østerdalen og Glåmdalen og tre varamedlemmer fra Hedmark. Kandidatene med flest stemmer etter valget blir medlem i generalforsamlingen for fire år. Videre velges de med nest flest stemmer, og nedover, som vara for ett år (se kunngjøringen lenger ned på siden for mer informasjon om det elektroniske valget).

Valgkomiteen innstiller følgende valgliste i prioritert rekkefølge:

Hedmarken:
1. Erik Ringnes, Stange
2. Beate Follestad, Ringsaker
3. Mari Skjærstad, Hamar
4. Tor Olav Lierhagen, Ringsaker
5. Per Kristian Mengshoel, Hamar

Østedalen:
1. Gudrun Sandaker Lohne, Trysil
2. Kjetil Svingen, Trysil
3. Marianne Steenland, Tynset
4. Hanne Kathrine Sjølie, Åmot

Glåmdalen:
1. Iren Carlstrøm, Kongsvinger
2. Jan Petter Torgersrud, Kongsvinger
3. Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger
4. Mette Anderssen, Kongsvinger

Listene ble offentliggjort 27. januar. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Martinsen, Ringsaker (leder), Gudrun Sanaker Lohne, Trysil og Iren Carlstrøm, Kongsvinger. Valgkomiteens innstilling var enstemmig.

Kunngjøring om valg og nominasjon

Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark avholdes elektronisk på nettsidene til Stiftelsen i periode 14. til 21. februar 2022.

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark som opprettet Sparebankstiftelsen Hedmark, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til Stiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

I henhold til vedtektene skal valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i Stiftelsen. Nedenfor er en oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer som er på valg:

Medlemmer:
• Erik Ringnes, Hedmarken
• Gudrun Sanaker Lohne, Østerdalen
• Iren Carlstrøm, Glåmdalen

Vara:
• Ingelin Opsahl, Hedmarken
• Jon Gunnar Karterud, Hedmarken
• Tor Olav Lierhagen, Hedmarken
• Jan Petter Torgersrud, Glåmdalen
• Kjetil Moe Løvberg, Glåmdalen
• Marianne Steenland, Østerdalen
• Tore Martin Olden Stensberg, Østerdalen

Sparebankstiftelsen Hedmark har en valgkomite som forbereder valget og innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere hadde anledning til å fremme forslag til kandidater ved å benytte et skjema på denne siden eller sende forslag til Stiftelsen på epost. Fristen for forslag var 7. januar 2022.
Valgkomiteen utarbeider, på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger, en valgliste som offentliggjøres 20.01.22.

Valglisten blir publisert på Sparebankstiftelsen Hedmarks nettside den 28. januar 2022. Selve valget foregår elektronisk på Stiftelsens nettsider i perioden 14. til 21. februar 2022.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år. Generalforsamlingen 2022 arrangeres på Hamar 21. april.

Stemmeberettigede under valget er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på et minstebeløp som fastsettes av styret i Sparebankstiftelsen Hedmark. Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Stemmeretten vil verifiseres ved innlogging, ved bruk av BankID, i forbindelse med valget.

Har du spørsmål rundt nominasjonen eller valget, kan du kontakte Tore Anstein Dobloug (tad@sbsh.no), telefon: 480 93 175.

Hamar, 10.12.2022
Sparebankstiftelsen Hedmark
Nils Arne Nordheim
Styreleder

Nominasjon av kandidater til valg til generalforsamlingen 2022

NB: Etter at du har trykket "Send inn" skal du få opp en tekst i grønt som bekrefter at skjemaet er riktig utfylt og sendt inn.
  • Om deg som forslagsstiller

  • Jeg ønsker å foreslå følgende kandidat

  • dd/mm/åååå