Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark i 2023.

Protokoll fra valg i Sparebankstiftelsen Hedmark 2023

Fra den 13. februar til den 20. februar ble det avholdt elektronisk valg til generalforsamlingen. Valget ble teknisk tilrettelagt av Kantega. Kunngjøringen av nominasjon og valg ble lagt ut på hjemmesidene til Stiftelsen den 9. desember 2022. Kunngjøringen ble annonsert bredt på sosialer medier i Hedmark, og i samtlige av regionens aviser. Valglisten ble kunngjort den 28. januar 2023.

Valget er forberedt av valgkomiteen bestående av Gunnar Martinsen (leder), Gunnar Aakrann Eek og Mette Hansen Christiansen.

Følgende generalforsamlingsmedlemmer var på valg:

 • Gunnar Martinsen, Hedmarken
 • Ludvig Bjerke-Narud, Hedmarken
 • Reidun Joten, Østerdalen
 • Bjørnar Otterhaug, Glåmdalen

Samtlige varamedlemmer var på valg.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling er basert på en helhetlig vurdering av de kriteriene som fremgår av

“Instruks for valgkomiteen”:

 • Kompetanse – både formell utdanning og erfaringsbakgrunn skal vektlegges
 • Bransje – ulike bransjer bør være representert
 • Geografi – geografisk fordeling av representasjon i henhold til Stiftelsens vedtekter
 • Kjønn – en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene
 • Habilitet – habilitetskonflikter bør unngås
 • Tjenestetid – hensynet til kontinuitet må veies opp mot behovet for fornyelse

Det skal velges to medlemmer fra Hedmarken, ett fra Østerdalen og ett medlem fra Glåmdalen. Videre velges det tre varamedlemmer fra Hedmarken og to fra Glåmdalen og to fra Østerdalen. Den med flest stemmer blir medlem og videre velges varamedlemmer i rekkefølgen stemmetallet viser.

Valgkomiteen innstilte følgende kandidater i prioritert rekkefølge (ved stemmelikhet velges den som står først):

Hedmarken:

 1. Erik Ringnes, Stange
 2. Ludvig Bjerke-Narud, Hamar
 3. Guro Storlien Evensen, Ringsaker
 4. Per Kristian Mengshoel, Hamar
 5. Kim Brandsnes, Hamar

Østerdalen:

 1. Nils P. Hagen, Tynset
 2. Stine Grønvold, Elverum
 3. Gudrun Sanaker Lohne, Trysil
 4. Reidun Joten, Tynset

Glåmdalen:

 1. Bjørnar Otterhaug, Våler
 2. Iren Carlstrøm, Kongsvinger
 3. Kjersti-Iren Rinde Omsted, Grue
 4. Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger

Følgende ble valgt i det elektroniske valget:

 

Hedmarken:

 1. Guro Storlien Evensen (medlem)
 2. Erik Ringnes (medlem)
 3. Per Kristian Mengshoel (varamedlem)
 4. Ludvig Bjerke-Narud (varamedlem)
 5. Kim Brandsnes (varamedlem)

Østerdalen:

 1. Nils P. Hagen (medlem)
 2. Reidun Joten (varamedlem)
 3. Stine Grønvold (varamedlem)

 Glåmdalen:

 1. Iren Carlstrøm (medlem)
 2. Kjetil Moe Løvberg (varamedlem)
 3. Bjørnar Otterhaug (varamedlem)

*****

Valgkomiteens innstilling for valget 2023

Valget av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark foregår elektronisk mellom 13. og 20. februar. For å stemme må du være bosatt i Hedmark, være fylt 18 år og hatt minimum 2.500 kroner i innskudd i SpareBank 1 Østlandet over det siste halve året.

Det skal velges to medlemmer til generalforsamlingen fra Hedmarken, ett fra Østerdalen og ett fra Glåmdalen for en periode på fire år. Fra Hedmarken velges det tre varamedlemmer og fra Østerdalen og Glåmdalen to. Varamedlemmene velges for ett år.

Kandidatene er rangert etter valgkomiteens innstilling. Den med flest stemmer blir valgt som medlem (to fra Hedmarken), de to (tre for Hedmarken) neste blir varamedlemmer i den rekkefølge stemmetallet viser. Ved stemmelikhet legges valgkomiteens innstilling til grunn.

Generalforsamlingen er det høyeste organet i Sparebankstiftelsen Hedmark og har blant annet som oppgave å velge medlemmer til styret til Stiftelsen og beslutte vedtektsendringer. Generalforsamlingen har normalt 1-2 møter i året.

Valgkomiteen innstiller følgende valgliste av kandidater i prioritert rekkefølge:

Hedmarken:

 1. Erik Ringnes, Stange
 2. Ludvig Bjerke-Narud, Hamar
 3. Guro Storlien Evensen, Ringsaker
 4. Per Kristian Mengshoel, Hamar
 5. Kim Brandsnes, Hamar

Østerdalen:

 1. Nils P. Hagen, Tynset
 2. Stine Grønvold, Elverum
 3. Gudrun Sanaker Lohne, Trysil
 4. Reidun Joten, Tynset

Glåmdalen:

 1. Bjørnar Otterhaug, Våler
 2. Iren Carlstrøm, Kongsvinger
 3. Kjersti-Iren Rinde Omsted, Grue
 4. Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger

Listene ble offentliggjort 28. januar. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Martinsen, Ringsaker (leder), Mette Hansen Christiansen, Kongsvinger og Gunnar Aakrann Eek, Elverum. Valgkomiteens innstilling var enstemmig.

Du kan stemme elektronisk mellom 13.  og 20. februar på Stiftelsen sine sider.

 

*****

Kunngjøring om valg og nominasjon

Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark avholdes elektronisk på nettsidene til Stiftelsen i periode 13. til 20. februar 2023.

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark som opprettet Sparebankstiftelsen Hedmark, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til Stiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

I henhold til vedtektene skal valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i Stiftelsen.

Nedenfor er en oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer som er på valg i 2023:

Medlemmer:

 • Gunnar Martinsen, Hedmarken
 • Ludvig Bjerke-Narud, Hedmarken
 • Reidun Joten, Østerdalen
 • Bjørnar Otterhaug, Glåmdalen

Varamedlemmer:

 • Iren Carlstrøm
 • Kjetil Moe Løvberg
 • Erik Ringnes
 • Beate Follestad
 • Per Kristian Mengshoel
 • Marianne Steenland
 • Gudrun Sanaker Lohne

Valgkomiteen består av: 

Gunnar Martinsen (leder), Hedmarken
Mette Hansen Christiansen, Glåmdalen
Gunnar Aakrann Eek, Østerdalen

*****

Nominasjon

Nå kan du være med å bestemme hvem som skal bestemme. På denne siden kan du foreslå kandidater til valg for generalforsamlingen i 2023.

Sparebankstiftelsen Hedmark har en valgkomite som forbereder valget og innstiller på forslag til kandidater.

Stemmeberettigede innskytere har anledning til å fremme forslag til kandidater ved å benytte skjemaet på denne siden, eller sende forslag til Stiftelsen på epost. Merk at kandidatene du foreslår må være bosatt i Hedmark og være kunde i SpareBank 1 Østlandet (hatt minimum 2.500 kroner i innskudd i de siste 6 månedene). Du kan foreslå kandidater frem til og med 8. januar 2023.

Valgkomiteen utarbeider, på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger, en valgliste som offentliggjøres 28.01.23.

Valglisten blir publisert på Sparebankstiftelsen Hedmarks nettside den 28. januar 2023. Selve valget foregår elektronisk på Stiftelsens nettsider i perioden 13. til 20. februar 2023.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år. Generalforsamlingen 2023 arrangeres på Hamar 20. april.

Stemmeberettigede under valget er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på 2.500 kroner. Hver innskyter har én stemme til hver av posisjonene på valg. Stemmeretten vil verifiseres ved innlogging, ved bruk av BankID, i forbindelse med valget.

Har du spørsmål rundt nominasjonen eller valget, kan du kontakte Tore Anstein Dobloug (tad@sbsh.no), telefon: 480 93 175.

Hamar, 09.12.2022
Sparebankstiftelsen Hedmark
Nils Arne Nordheim
Styreleder

Nominasjonen ble avsluttet 8. januar.