Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark. Se hvem som er på valg og stem på din kandidat. Du må være kunde i SpareBank 1 Østlandet og bosatt i Hedmark for å stemme.

Protokoll fra valg i Sparebankstiftelsen Hedmark 2024

Fra den 13. februar til den 20. februar ble det avholdt elektronisk valg til generalforsamlingen. Valget ble teknisk tilrettelagt av Kantega. Kunngjøringen av nominasjon og valg ble lagt ut på hjemmesidene til Stiftelsen den 9. desember 2023. Kunngjøringen ble annonsert bredt på sosialer medier i Hedmark, og i samtlige av regionens aviser. Valglisten ble kunngjort den 29. januar 2024.

Valget er forberedt av valgkomiteen bestående av Gunnar Aakrann Eek, Mette Hansen Christiansen og Erik Ringnes.

Følgende generalforsamlingsmedlemmer var på valg:

Ordinære medlemmer:

 • Eli Arnkværn Bryhni, Hedmarken
 • Mari Skjærstad. Hedmarken
 • Line M. Rustad, Østerdalen
 • Jan Gjerdrum, Glåmdalen

Samtlige varamedlemmer var på valg.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling er basert på en helhetlig vurdering av de kriteriene som fremgår av

“Instruks for valgkomiteen”:

 • Kompetanse – både formell utdanning og erfaringsbakgrunn skal vektlegges
 • Bransje – ulike bransjer bør være representert
 • Geografi – geografisk fordeling av representasjon i henhold til Stiftelsens vedtekter
 • Kjønn – en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene
 • Habilitet – habilitetskonflikter bør unngås
 • Tjenestetid – hensynet til kontinuitet må veies opp mot behovet for fornyelse

Det skal velges to medlemmer fra Hedmarken, ett fra Østerdalen og ett medlem fra Glåmdalen. Videre velges det tre varamedlemmer fra Hedmarken og to fra Glåmdalen og to fra Østerdalen. Den med flest stemmer blir medlem og videre velges varamedlemmer i rekkefølgen stemmetallet viser.

Valgkomiteen innstilte følgende kandidater i prioritert rekkefølge (ved stemmelikhet velges den som står først):

Hedmarken:

 1. Anne Olen Aasen, Hamar
 2. Hai Hang, Stange
 3. Per Eilif Sandberg, Ringsaker
 4. Inger Johanne Reiestad Hansen, Hamar
 5. Aud Riseng, Hamar
 6. Per Kristian Mengshoel, Hamar
 7. Karl Olav Nordengen, Ringsaker

Østerdalen:

 1. Line M. Rustad, Elverum
 2. Stine Grønvold, Elverum
 3. Rune Negård, Tynset
 4. Berit Nordseth Moen,  Tynset
 5. Anders Grønli, Åmot

Glåmdalen:

 1. Helga B. Helland, Kongsvinger
 2. Kjersti-Iren Rinde Omsted, Grue
 3. Arne Undnesseter, Sør-Odal
 4. Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger
 5. Trond Eirik Gundersen, Våler

 

Følgende ble valgt i det elektroniske valget:

 

Hedmarken:

1. Hai Hang (medlem)
2. Karl Olav Nordengen (medlem)
3. Aud Riseng (vara)
4. Inger Johanne R. Hansen (vara)
5. Per Kristian Mengshoel (vara)

Østerdalen:

1. Line M. Rustad (medlem)
2. Stine Grønvold (vara)
3. Berit Nordseth Moen (vara)

 Glåmdalen:

1. Helga B. Helland (medlem)
2. Kjetil Moe Løvberg (vara)
3. Kjersti-Iren Rinde Omsted (vara)

*****

Valgkomiteens innstilling for valget 2024

Valget av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark foregår elektronisk mellom 13. og 20. februar. For å stemme må du være bosatt i Hedmark, være fylt 18 år og hatt minimum 2.500 kroner i innskudd i SpareBank 1 Østlandet over det siste halve året.

Det skal velges to medlemmer til generalforsamlingen fra Hedmarken, ett fra Østerdalen og ett fra Glåmdalen for en periode på fire år. Fra Hedmarken velges det tre varamedlemmer og fra Østerdalen og Glåmdalen to. Varamedlemmene velges for ett år.

Kandidatene er rangert etter valgkomiteens innstilling. Den med flest stemmer blir valgt som medlem (to fra Hedmarken), de to (tre for Hedmarken) neste blir varamedlemmer i den rekkefølge stemmetallet viser. Ved stemmelikhet legges valgkomiteens innstilling til grunn.

Generalforsamlingen er det høyeste organet i Sparebankstiftelsen Hedmark og har blant annet som oppgave å velge medlemmer til styret til Stiftelsen og beslutte vedtektsendringer. Generalforsamlingen har normalt 1-2 møter i året.

Valgkomiteen innstiller følgende valgliste av kandidater i prioritert rekkefølge:

Hedmarken:

 1. Anne Olen Aasen, Hamar
 2. Hai Hang, Stange
 3. Per Eilif Sandberg, Ringsaker
 4. Inger Johanne Reiestad Hansen, Hamar
 5. Aud Riseng, Hamar
 6. Per Kristian Mengshoel, Hamar
 7. Karl Olav Nordengen, Ringsaker

Østerdalen:

 1. Line M. Rustad, Elverum
 2. Stine Grønvold, Elverum
 3. Rune Negård, Tynset
 4. Berit Nordseth Moen,  Tynset
 5. Anders Grønli, Åmot

Glåmdalen:

 1. Helga B. Helland, Kongsvinger
 2. Kjersti-Iren Rinde Omsted, Grue
 3. Arne Undnesseter, Sør-Odal
 4. Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger
 5. Trond Eirik Gundersen, Våler

Listene ble offentliggjort 29. januar 2024. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Aakrann Eek, Elverum  (leder), Mette Hansen Christiansen, Kongsvinger og Erik Ringnes, Stange. Valgkomiteens innstilling var enstemmig.

Du kan stemme på kandidatene elektronisk mellom 13.  og 20. februar på Stiftelsen sine sider.

Her kan du bli litt mer kjent med kandidatene:

Hedmarken:

 

 1. Anne Olen Aasen, Hamar. Født: 19.05.1967
  Anne er opprinnelig fra Førde og kom til Hamar i 2000 hvor hun startet i Sykehuset Innlandet HF og deretter 10 år på kommunalsjefnivå i Hamar kommune. Siden 2021 har hun vært kommunedirektør, nå i Eidsvoll kommune. Hun sier at hun har et stort hjerte for offentlig sektor, og brenner for samskaping mellom kommune, næringsliv og frivilligheten. Gift, to barn og fritiden brukes helst i fjellet.
 2. Hai Hang, Stange. Født 03.03.1976
  Født i Vietnam og kom til Norge 1977. Oppvokst i Brumunddal i en stor familie med mange søsken. To barn med Turid.  Hai har vært  grunder og driver i serveringsbransjen gjennom 25 år med restaurantdrift. Vært aktiv lagspiller i idretten gjennom egen ungdomstid, og er i dag støttespiller for lokalidretten i Hamar-regionen.  Genuint opptatt av å gi folk ansvar og muligheter til å lykkes og skape et godt liv.
 3. Per Eilif Sandberg, Ringsaker. Født: 13.11.1955
  Per Eilif Kom hjem til Hoel Gård i 1985 og han har sammen med kona Vigdis bygget opp storgården til en destinasjon. Hoel Gård er i både en jordbruks- og reiselivsbedrift. Gården drives nå av sønnen og familiebedriften har rundt 20 ansatte.
 4. Inger Johanne Reiestad Hansen, Hamar. Født: 24.07.1953
  Inger Johanne har 20 års arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og politi/påtalemyndighet. Etablerte i 2000 sammen med to andre advokater advokatfirmaet Campbell & Co As som i dag har fire kontorer i Mjøsområdet. Arbeider nå hovedsakelig som bistandsadvokat. Innehatt flere styreverv i ulike organisasjoner og foretak.
 5. Aud Riseng, Hamar. Født: 09.02.1965
  Aud er samferdselssjef i Innlandet Fylkeskommune. Hun har alltid vært spesielt opptatt av trafikksikkerhet, men forteller at det nå også handler mye om å redde miljøet gjennom gode klimatiltak. På fritiden er hun opptatt av å holde seg i form. Har 6 barn, men kun den yngste bor hjemme. Aud er en ivrig håndballsupporter.
 6. Per Kristian Mengshoel, Hamar. Født: 07.05.1974
  Per Kristian er en hjemflyttet Hamarsing, med erfaring fra inn- og utland i både jobb og utdanning. Per Kristian forteller at han brenner for regional utvikling. Han er en erfaren leder og teknologioptimist med lang og variert erfaring innen innovasjonsprosesser, forretningsutvikling og IT – fra både privat og offentlig sektor. Er i dag leder for forretningsutvikling ved Norsk Tipping.
 7. Karl Olav Nordengen, Ringsaker. Født: 12.03.1968
  Karl Olav har 30 års leder/grunderfaring fra IT-bransjen. Blant annet var han med å etablere Egroup med utgangspunkt i Innlandet. Nå har han etablert Miles i regionen. Karl Olav har hele tiden jobbet for vekst og utvikling på Innlandet, med spesielt fokus på kompetansearbeidsplasser. I tillegg forteller han at han er kulturinteressert.

Østerdalen:

 

 1. Line M. Rustad, Elverum. Født: 18.03.1970
  Line er kultursjef i Elverum kommune  og har god kjennskap til frivilligheten og kulturlivet i Innlandet. Hun forteller at hun også er svært opptatt av næringsutvikling og mener en omstilling er nødvendig for å oppnå vekst og nye arbeidsplasser. Hun er opptatt av kompetanseutvikling og et Innlandsuniversitet er viktig for den videre utviklingen.
 2. Stine Grønvold, Elverum Født: 29.04.1974
  Stine er statsviter og jobber som prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet. Hun har jobbet som lærer i grunnskolen, etterfulgt av administrative lederstillinger og senere rektor ved Elverum Ungdomsskole. Stine har tett kontakt med ulike representanter fra arbeids- og samfunnsliv både lokalt, regionalt og internasjonalt.
 3. Rune Negård. Tynset. Født: 29.09.1963
  Rune er utdannet som statsautorisert revisor og medeier og partner i revisjonsselskapet Revisorkonsult AS hvor han har arbeidet i mange år. Rune er gift og har 3 barn.
 4. Berit Nordseth Moen, Tynset. Født: 15.07.1968
  Berit er utdannet tre- og møbelingeniør fra MRIH og jobber i dag som administrerende direktør i Alvdal Skurlag – etter mange år i norsk møbel- og stålindustri. Hun har også bakgrunn som kommunestyrerepresentant i Tynset kommune, hvorav åtte år i formannskapet. Berit har erfaring innen kultur og idrett gjennom både verv og som utøver.
 5. Anders Grønli, Åmot. Født: 22.03.1975
  Anders bor på Rena med kone og 4 barn, glad i natur, jakt og friluftsliv. Har drevet egen skogeiendom fra 2001. Utdanning og bakgrunn fra Forsvaret, med sivilingeniørutdanning fra NTNU i tillegg. Sluttet Forsvaret i 2016, og ble daglig leder på Moelven Østerdalsbruket AS på Koppang.

 

Glåmdalen: 

 

 1. Helga Helland, Kongsvinger. Født: 30.01.1984
  Helga har ti års erfaring fra HR i teknologibransjen, og forteller hun er opptatt av kompetanse innen organisasjonsutvikling, kulturbygging, endringsledelse, mellommenneskelige forhold og samarbeid. Født og oppvokst i Kongsvinger, Oslo-beboer i 18 år før hun returnerte i 2021. Er i dag lyngeleder for 7sterke, en næringsklynge for nærmere 100 bedrifter sør i Hedmark.
 2. Kjersti Rinde Omsted, Grue. Født: 28.03.1979
  Kjersti sier hun er en samfunnsengasjert person på mange plan fra idrett, entreprenørskap, til helhetlig helse og mat. Hun har bakgrunn innen prosjektledelse, forretningsutvikling og styrearbeid. Hun har to barn og driver til daglig eiendommen Bjerke og gjestegården Opaker Gård sammen med sin mann hvor de jobber tett med Landbrukets Økoløft. Hun utøver også faget mestringsmedisin.
 3. Arne Udnesseter, Sør-Odal. Født: 07.12.1965
  Arne er daglig leder og eier i familiebedriften Sanngrund AS på Skarnes. Igjennom de siste 50 år har bedriften utviklet seg til å bli en destinasjon med 70 medarbeidere. Han er engasjert i lokalmiljøet med forskjellige styreverv, og har i mange år vært bidragsyter innen besøksnæringen. Arne er gift og har tre voksne barn.
 4. Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger. Født 02.06.1979
  Jobber som advokat på Kongsvinger, og er ellers engasjert i idrett med verv både som trener, styreleder i KIL fotball og styremedlem i Indre Østland fotballkrets. Kjetil er gift og har to sønner på 8 og 11 år.
 5. Trond Eirik Gundersen, Våler. Født: 03.06.1981
  Trond Eirik er bonde og revisor hos Fram Revisjon, hvor han har jobbet siden 2004. Han har imidlertid solgt seg ut av Fram og forteller at han ønsket nye erfaringer og begynner i ny jobb våren 2024 som økonomisjef hos Nittedal Torvindustri. Trond Eirik har to barn og også vært aktiv i idretten lokalt.

*****

Kunngjøring av valg og nominasjon

Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark avholdes elektronisk på nettsidene til Stiftelsen i periode 13. til 20. februar 2024.

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark som opprettet Sparebankstiftelsen Hedmark, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til Stiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

I henhold til vedtektene skal valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i Stiftelsen.

Nedenfor er en oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer som er på valg i 2024:

Ordinære medlemmer:
Eli Arnkværn Bryhni, Hedmarken
Mari Skjærstad. Hedmarken
Line M. Rustad, Østerdalen
Jan Gjerdrum, Glåmdalen

Vara:
Per Kristian Mengshoel, Hedmarken
Ludvig Bjerke-Narud, Hedmarken
Kim Brandsnes, Hedmarken
Kjetil Moe Løvberg, Glåmdalen
Bjørnar Otterhaug, Glåmdalen
Reidun Joten, Østerdalen
Stine Grønvold, Østerdalen
Marianne Steenland, Østerdalen

Valgkomiteen består av: 

Gunnar Aakrann Eek (leder), Østerdalen
Mette Hansen Christiansen, Glåmdalen
Erik Ringnes, Hedmarken

Nominasjon – du kan foreslå kandidater (fristen er nå passert)

Nå kan du være med å bestemme hvem som skal bestemme. På denne siden kan du foreslå kandidater til valg for generalforsamlingen i 2024.

Sparebankstiftelsen Hedmark har en valgkomite som forbereder valget og innstiller på forslag til kandidater.

Stemmeberettigede innskytere har anledning til å fremme forslag til kandidater ved å benytte skjemaet på denne siden, eller sende forslag til Stiftelsen på epost. Merk at kandidatene du foreslår må være bosatt i Hedmark og være kunde i SpareBank 1 Østlandet (hatt minimum 2.500 kroner i innskudd i de siste 6 månedene). Du kan foreslå kandidater frem til og med 8. januar 2024.

Valgkomiteen utarbeider, på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger, en valgliste som offentliggjøres 29.01.24.

Valglisten blir publisert på Sparebankstiftelsen Hedmarks nettside den 29. januar 2024. Selve valget foregår elektronisk på Stiftelsens nettsider i perioden 13. til 20. februar 2024.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år. Generalforsamlingen 2024 arrangeres på Hamar 16. april.

Stemmeberettigede under valget er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som er bosatt i Hedmark, og som de siste seks måneder har hatt innskudd på 2.500 kroner. Hver innskyter har én stemme til hver av posisjonene på valg. Stemmeretten vil verifiseres ved innlogging, ved bruk av BankID, i forbindelse med valget.

Har du spørsmål rundt nominasjonen eller valget, kan du kontakte daglig leder  Tore Anstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark (tad@sbsh.no), telefon: 480 93 175.

Hamar, 09.12.2023
Sparebankstiftelsen Hedmark
Nils Arne Nordheim
Styreleder

Nominasjonen er nå over.