Vi vil at Hele laget skal være med

I 2019 startet Stiftelsen prosjektet vi valgte å kalle «Hele laget». Navnet ble valgt fordi alle barn og unge skal kunne være med på aktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi. Gjennom Hele laget gir Stiftelsen økonomisk støtte til lag og foreninger som igjen bruker pengene til å hjelpe barn og unge fra familier svak økonomi. Sammen vil vi forsøke å motvirke de sosiale utfordringene lav inntekt hos foresatte kan ha innen organiserte aktiviteter. En utfordrende familieøkonomi kommer til syne når noen slutter fordi de ikke har råd til nytt utstyr – når det gamle er fravokst – eller at det alltid er de samme barna som aldri blir med på for eksempel bortekamper eller treningssamlinger – hvor en egenandel er påkrevd.

Det enkelte lag eller forening kan nå totalt søke om inntil 35.000 kroner i året til tiltak rettet mot enkeltpersoner. Midlene laget eller foreningen mottar skal benyttes til innkjøp av utstyr eller dekke egenandeler og/eller kontingenter for enkeltpersoner i en vanskelig økonomisk situasjon. Støtten er således ikke ment som et tilskudd for å for eksempel redusere den generelle kontingenten. For lagsutstyr etc. kan man søke på vanlig måte.

Les mer om hele laget her.