Festspillene i Elverum går digitalt 

Festspillene i Elverum har lange tradisjoner med å gi et solid tilbud innen musikk og andre kunstarter på et høyt kunstnerisk nivå. Over ni festspilldager får publikum møte internasjonale toppmusikere. Festspillene legger vekt på å presentere unge talentfulle og lovende kunstnere, men også å tilby unge musikere inspirasjon og motivasjon gjennom møtet med noen av de fremste musikerne.

Tradisjonene går faktisk helt tilbake til 1974 da festspillene i Elverum ble opprettet av Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune. Arrangementene foregår i ti kommuner i Hedmark, men 2020 bød på solide utfordringer på grunn av koronapandemien. For 2021 planlegges et helt nytt digitalt opplegg. Sparebankstiftelsen Hedmark ga på høsten 500 000 kroner i gave til en digital festival hvor planen er å ha minst én konsert, et arrangement eller aktivitet per dag i den ni dager lange festivalen. Prosjektet er motivert utfra å nå flere personer, og da i stor grad forsøke å nå yngre målgrupper. Derfor vil attraktivitet for en ung målgruppe veie tungt i utvelgelsen av konserttilbudet som strømmes eller produseres digitalt.