Forsterkede tiltak for flyktninger  

Sparebankstiftelsen Hedmark øremerket i 2022 midler for å støtte prosjekter som bidrar til integrering av flyktninger i lokalmiljøet. Lag og foreninger i Hedmark ble oppfordret til å søke om støtte for å få med flere flyktninger på fritidsaktiviteter.  

Som et resultat av krigen i Ukraina er millioner av mennesker drevet på flukt. Dette medfører at Europa står overfor en av de største flyktningestrømmene siden 2. verdenskrig. Det norske Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet har bedt norske kommuner bosette 35.000 flyktninger, og mange er allerede på plass i Hedmark. De ukrainske flyktningene kommer i tillegg til mennesker fra andre deler av verden som er på flukt og bosatt i Norge. 

Sparebankstiftelsen Hedmark har i løpet av året støttet en rekke prosjekter som bidrar til aktivitet og tilhørighet for barn og unge som har flyktet til Norge.