Gikk sammen om felles scene

Elverum Folkehøgskole hadde lenge ønsket seg en scene i amfiet mot Sagtjernet. I 2019 ble planene realisert med støtte fra Stiftelsen. Gjennom et samarbeid med andre kulturaktører i området kunne en mobil scene på hele 120 kvadratmeter innvies under Festspillene i Elverum. Og bruken av scenen blir stor, både blant amatører og mer profesjonelle. Både Festspillene, Ungdomssymfonikerne, AnJazz, Movies on War, Elverum folkehøgskole og Brüggerfestivalen blir brukere – alle aktører som med sine årlige festivaler og konserter hadde et behov for en godt utstyrt utescene. I tillegg til disse vil barnemusikkteater, kulturkollektiver og kulturskoler i Elverum og nabokommunene kunne ha stor nytte av scenen.

En prat med Åsmund Mjelva ved Elverum Folkehøgskole

– Hva betydde gaven for prosjektet?

– Vi har lenge prøvd å realisere en permanent scene i Sagtjernet amfi. Så kom ideen om en mobil scene som kunne være stasjonert i Sagtjernet Amfi, men også benyttes til andre kulturarrangement i regionen ved behov. Dette ville bli en fleksibel løsning som mange kunne ha glede og nytte av. Vi hadde ikke midler til å realisere prosjektet alene, så finansiering utenfra har vært essensielt. Gaven fra Sparebankstiftelsen Hedmark var avgjørende for at dette kunne bli gjennomført, og vi er veldig takknemlige for et flott bidrag.

– Hva var de største utfordringene med prosjektet?

– Finansiering har vært hovedutfordringen. Vi har hele tiden hatt som mål at scenen med tilhørende utstyr skal kunne dekke behov både for amatører og profesjonelle, og være av en størrelse og kvalitet som reflekterer dette. Det har nå blitt en fullverdig løsning både med scene, sidescener, lerret, laserprojektor, lys og lyd. Vi er veldig fornøyd med resultatet og anvendeligheten.

– Hvordan vil du beskrive frivilligheten i området?

– Utstyret som ble anskaffet ble umiddelbart tatt i bruk under Festspillene i Elverum i august, og ved flere senere anledninger. Vi forventer videre god aktivitet og bruk av mange aktører av selve utescenen med tilhørende utstyr når snøen går og utesesongen for denne typen aktiviteter er i gang.

– Hva mener du er viktigst for å skape frivillig engasjement?

– De fleste trenger å være engasjert i fritiden med aktiviteter som gir ekstra mening i livet. Det kan være for å hjelpe andre, delta i kulturlivet, være aktive i idrett eller å ha noe sosialt og meningsfullt å fylle hverdagen med. Alle har godt av å delta i frivillige aktiviteter, både for å fylle sitt eget liv med meningsfulle aktiviteter, men også knytte vennskap med andre som deler samme interesser. For å skape større frivillig engasjement er det viktig å informere om mulighetene som finnes til aktuelle målgrupper, men også å ha gode arenaer å utøve aktivitetene på.