Skøyteglede på Dølisjøen

Slåstad IL i Sør-Odal er et all-idrettslag med høy aktivitet, som blant annet årlig arrangerer trimløpet Dølisjøen Rundt og Dølisjøen Isfestival med Amundløpet. Sistnevnte er oppkalt etter bygdas store sønn, Amund Sjøbrend, som ble verdensmester på skøyter i 1981. Dølisjøen Isfestival er en stor fest med alt fra aking og skøyteløp til grilling og hygge. For å skape gode forhold og folkefest, kreves stor dugnadsinnsats og riktig utstyr. Idrettslagets eldste brøytemaskin, traveren som dannet grunnlaget for suksessen, var rett og slett utslitt. Slåstad IL trengte nytt utstyr og søkte Stiftelsen og fikk pengebidrag til en ny ATV med utstyr beregnet for brøyting og høvling av skøytebanen på innsjøen. Dermed kan folkefesten fortsette i årene som kommer på god is, så lenge vinteren tillater det.