Stort sosialt ansvar for Storhamar ishockey

Storhamar ishockey yngres avdeling er i gang med et stort prosjekt for å aktivisere barn og ungdom som i dag ikke er en del av organiserte aktiviteter.  Med prosjektet «Aktiv på vesten» sikter de seg inn mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, innvandrere, lag for utviklingshemmede og andre barn og unge som ikke tilhører et særidrettslag.  Sammen med ungdom som har et ønske om å arbeide med idrett og aktivitet, skal Storhamar skape aktivitet for den nevnte målgruppen. Herunder ligger det kursing av 30 ungdommer innen aktivitetsledelse. Grunnskolene på Hamar Vest er nære samarbeidspartnere i både å finne de som skal aktiviseres og som skal aktivere. Hovedmålet med prosjektet er å ta vare på barna uten resultatpress eller sportslige ambisjoner, men å skape en arena som setter fellesskapet i fokus. Tilbudet er gratis for deltagerne og prosjektet har fått 400.000 kroner av Stiftelsen.