Støtter beredskapen i Hedmark

Stiftelsen støtter den frivillige beredskapen hvert år gjennom ulike innkjøp og prosjekter. I 2022 fikk både Brøttum og Stor Elvdal Røde Kors støtte til innkjøp av nye beredskapsbiler, det samme fikk  Norsk Folkehjelp i Moelv. Tynset Røde kors fikk støtte til en ATV med henger. I tillegg ble det gitt støtte til øvingsmateriell til førstehjelp, bekledning til de frivillige og utstyrspakker for økt beredskap.  

NY STOLTHET: Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn gikk til innkjøp av denne beredskapsbilen i 2022 med støtte fra Stiftelsen.